MVU Finans/Aktier
  Start  Bernt   Filosofi  Ideologi   Politik  Aktier   Golf  Hälsa   Historia  Idrott   SM2014  Diverse
N Y H E T E R          Kund nr 1: +80% sedan 18 jul 2011
                                  (+42% t.o.m. 2011-12-31)
N Y H E T E R          Kund nr 2: +40% sedan 10 okt 2011

Jag förutspådde nedgången på börsen i augusti redan under våren!
Mina säljkandidater från 5 maj gick ner ca 24% på tre månader!!!
Mitt affärsförslag på en hedgefond Vangaratta till VD Anders Nyrén
skulle ha inneburit en vinst på 240 mkr!!! se affärsförslag!
110323: Tal vid Handelsbankens bolagsstämma
110505: Tal vid Industrivärdens bolagsstämma
110525: Myslinski, säljsignal (gap!)
INDUSTRIVÄRDEN
Citat: "Kurserna kommer att gå upp", VD Anders Nyrén, 5 maj 2011.
Epost:   110616   110702   110806   111004
Rapporter:   2011Q1   2011Q2   2011Q3

DagensNyhet o VeckansNyhet
  DN110721   VN110731   VN110821
  VeckansNyhet110730   VeckansNyhet110724

LiU 160211/Nek31: Intersport - strategier
LiU 120604/Nek14: Välfärden o pensionssystemet
LiU 120219/Nek11: Konjunkturbedömning SVERIGE
2011-06-12 (utkast i mars 2011): Slutet på konsumtionssamhället?
Marknadsanalyser

L ä n k a r

Affärsvärlden
Aktiespararna
Avanza
Barrons
Bloomberg
Dagens Industri
Financial Times
Handelsbanken
Nordnet
Svenska Dagbladet
Wall Street Journal

K U N D ?

VANGARATTA
Affärsplan!
Nyhetsbrev: 5000 kr/år
VIP-kund: 100.000 kr/år
Beställ provprenumeration!
Väntelista!
NORDNET/AVANZA/SAXO/SHB/MaxM